Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Anke Derks, hierna te noemen verantwoordelijke, aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Anke Derks, gevestigd te (5629 LH) Eindhoven, aan Tovermolen 23 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17237767. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw A. Derks. Verantwoordelijke is per email te bereiken via support@ankederks.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2023.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt om onze producten en/of diensten digitaal aan u te kunnen toezenden en om u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze producten en diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn geslacht, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, -tijd en -plaats en de Instagram en LinkedIn account namen.
De geboortedatum, -tijd en -plaats worden opgevraagd om uw Human Design type te bepalen. Dit maakt namelijk onderdeel uit van de basis waarop onze adviezen, begeleiding en dienstverlening wordt gebaseerd.

Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden en voor facturatie. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens én eventuele bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres en KvK nummer) gebruikt voor facturatie en boekhouding.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, chats via social media, e-mailcontact, het contactformulier op onze website of via e-mailmarketing systeem MailBlue. Eventueel wordt ontbrekende bedrijfsinformatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum, -tijd en -plaats
– E-mailadres
– Instagram en LinkedIn accounts
– Bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adres en KvK nummer)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Voor de volgende doeleinden:
– Om u correct te kunnen aanspreken met meneer of mevrouw en uw naam, zowel telefonisch als per e-mail als in adressering van facturen
– Voor het toezenden van een welkomst- of verjaardagsgeschenk via een postorderbedrijf
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals bij intakegesprekken, begeleiding en advies, coaching sessies, tussentijds contact en evaluaties
– U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten (nieuwsbrieven)
– Om uw opdrachten te kunnen verwerken en deze te bevestigen
– Om uw Human Design type te kunnen bepalen, wat onderdeel is van onze methodiek
– Voor een correcte facturatie, administratie en boekhouding
– Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding, belastingaangifte, e-mailmarketing en verzending.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Geslacht: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
– Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
– Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
– Telefoonnummer: 5 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en
uitvoeren overeenkomsten
– E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en
uitvoeren overeenkomsten
– Instagram en LinkedIn accounts 7 jaar i.v.m. uitvoeren overeenkomsten
– Geboortedatum, -tijd en -plaats 7 jaar i.v.m. uitvoeren overeenkomsten
– Bedrijfsgegevens
(naam, adres, KvK): 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting

De gegevens die u verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief c.q. updates of een inschrijving voor een gratis weggever om te downloaden, blijven in het e-mailmarketing systeem van de provider MailBlue staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Uw telefoonnummer blijft in de telefoon van verantwoordelijke staan, totdat u verzoekt om verwijdering daarvan. Tevens is er een verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers, zoals de e-mailmarketing provider MailBlue en boekhoud- en administratiesysteem Moneybird. Uiteraard werken de e-mailmarketing provider en het boekhoud- en administratiesysteem eveneens met een beveiligd systeem.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om onze doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens, uw gegevens worden geanonimiseerd.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google Analytics plaatst analytische cookies op uw apparaat om het gedrag van de website bezoekers en doelgroep te analyseren, maar deze gegevens worden volledig geanonimiseerd.

Wij maken géén gebruik van een tracking cookies. Tracking cookies, zoals een Facebook pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u vervolgens een website bezoekt in hetzelfde bereik qua advertenties, wordt uw apparaat herkend. Met name bij deze tool worden uw IP adres, browser en apparaat type en locatiegegevens verzameld. Wij doen dit dus niet.
Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst dit soort cookies altijd automatisch weigeren.
Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.

Delen van gegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (website en e-mail hosting bedrijf, e-mailmarketing provider MailBlue, boekhoud- en administratiesysteem Moneybird, virtual assistant en eventueel postorderbedrijven), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Alle systemen en opslaglocaties, zoals telefoon, cloud, applicaties en social media accounts zijn beveiligd met minimaal een wachtwoord. Daarnaast zijn alle social media accounts en overige accounts waar mogelijk beveiligd met tweestapsverificatie. De telefoon waarin uw telefoonnummer is opgeslagen is beveiligd met een pincode en gezichtsherkenning. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via support@ankederks.nl.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan support@ankederks.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

U kunt zich via dit e-mailadres (support@ankederks.nl) tevens afmelden voor de nieuwsbrief.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

KVK   17237767
E-mail   support@ankederks.nl